Gen. bryg. Jerzy Gut z dniem 1 stycznia 2014 obejmuje stanowisko Dowódcy Sił Specjalnych.

Ceremonia przekazania dowodzenia odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku w kompleksie koszarowym w Pychowicach. Wśród zaproszonych gości znajdowali się m.in. dowódcy wszystkich jednostek Wojsk Specjalnych a także: generał Mieczysław Bieniek, gen. bryg. Adam Joks, gen. bryg. Andrzej Knap, gen. dyw. rez. Jan Kempara, gen. bryg. rez. Marek Olbrycht, panie Marta Murzańska - Potasińska i Agnieszka Petelicka oraz Komendant Straży Miejskiej Adam Młot

Generałowie Patalong i Gut uroczyście podpisali protokoły przekazania obowiązków oraz złożyli stosowane meldunki dla zastępcy szefa SG WP.

Gen. bryg. Jerzy Gut stwierdził, że „każdy rok, ze względu na plany rozwoju Wojsk Specjalnych i nasze zobowiązania przynosi nowe wyzwania”. - W 2014 roku w ramach ćwiczenia całości natowskiego komponentu operacji specjalnych pk. Noble Sword-14 będziemy musieli potwierdzić zdolność, którą wywalczyliśmy w czasie ćwiczenia Cobra-13. Czeka nas również wyzwanie związane z Afganistanem, a mianowicie bezpieczne wycofanie komponentu Wojsk Specjalnych biorących udział w misji ISAF - powiedział generał Gut. - Dziękując za wasze dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie chciałbym prosić każdego z was o bycie ambasadorem Wojsk Specjalnych wszędzie tam gdzie się znajdujecie, i o docieranie z wiedzą na temat ram naszego funkcjonowania do innych. Wojsk Specjalne nie są produktem masowym, są natomiast beneficjentem innych rodzajów wojsk. Jednak ze względu na niekonwencjonalny sposób działania potrzebują innego zabezpieczenia, struktury, innego podejścia - podkreślił generał.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym generała Włodzimierza Potasińskiego. Wręczono również pamiątkowe Medale Wojsk Specjalnych, które z rąk generała Patalonga i Guta otrzymał zastępca Szefa Sztabu Generalnego wiceadmirał Głuszko oraz generał Kempara.

Gen. bryg. Jerzy GUT

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ukończył również Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów z zakresu działań Specjalnych oraz kurs taktyczno - operacyjny na Akademii Obrony Narodowej, studia podyplomowe Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe na Akademii Pedagogicznej, kurs Bezpieczeństwo, a Terroryzm w Centrum Marshalla w Niemczech oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego 48. kompanii rozpoznawczej w 6. Dywizji Powietrznodesantowej w Krakowie. W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódcy kompanii szturmowej, dowódcy 48. samodzielnej kompanii rozpoznawczej, starszego oficera wydziału rozpoznawczego ds. działań specjalnych w sztabie 6. DPD, oraz starszego oficera spadochronowego, a następnie zastępcy dowódcy 16. batalionu powietrznodesantowego. W 1998 roku objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6 BDSz.

W latach 2001 - 2004 dowodził 6. batalionem desantowo-szturmowym w 6. Brygadzie Desantowo Szturmowej. W 2005 roku wyznaczony został na stanowisko szefa szkolenia 6. Brygady Desantowo Szturmowej. Obowiązki te pełnił do marca 2007 roku, kiedy skierowany został do JW 2305 GROM na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki. Od stycznia 2009 do czerwca 2009 - był szefem sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Z tego stanowiska został skierowany na studia podyplomowe w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, po powrocie w czerwcu 2010 pozostawał w rezerwie kadrowej MON. 5 sierpnia 2010 r. objął obowiązki dowódcy JW 2305 GROM, a 1 sierpnia 2011 r. wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych - Szefa Sztabu.

Gen. bryg. Jerzy Gut trzykrotnie uczestniczył w misjach w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie jako zastępca dowódcy 16 bpd, następnie Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego - szef sztabu Nordycko - Polskiej Grupy Bojowej oraz szef wydziału specjalnego w CJ2 Kwatery Głównej SFOR w Sarajewie. Od lipca 2004 do lutego 2005 był dowódcą Grupy Bojowej PKW w Iraku.

Decyzją z dn. 29 listopada br. Minister Obrony Narodowej wyznaczył gen. bryg. Jerzego Guta na stanowisko Dowódcy Sił Specjalnych.

Materiały prasowe DWS


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych