Współczesna Edukacja dla Bezpieczeństwa - Teoria i Praktyka

W dniu 6 marca br. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja naukowo-metodyczna "Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa - teoria i praktyka". W wydarzeniu wzięło udział kilkuset uczestników, w tym m.in. gen. bryg. Jerzy Gut, Dowódca Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, st. bryg. dr inż. Marek Chmiel, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,płk Artur Strzeszek z Jednostki Komandosów w Lublińcu, weteran misji w Iraku i Afganistanie, prof. nadzw. dr hab. Artur Gruszczak z Katedry Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego WSB, a także przedstawiciele Kuratoriów Oświaty z Katowic, Kielc, Opola oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z blisko 80 szkół z całej Polski.

Realizowany w polskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa (wprowadzony od 1 września 2009 r. w gimnazjum, a od 1 września 2012 r. w szkole ponadgimnazjalnej) wychodzi na przeciw współczesnym oczekiwaniom w zakresie nauczania młodzieży racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń. Zdaniem ekspertów to jeden z podstawowych warunków stabilności i trwałości bezpieczeństwa powszechnego. Konferencja poświęcona była innowacyjnemu podejściu w nauczaniu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa i upraktycznienia procesu kształcenia, wyposażeniu nauczycieli przedmiotowych w nowatorskie narzędzia, pozwalające na prowadzenie interaktywnych, interesujących dla młodzieży zajęć.

W trakcie wykładu pt. "Wojska specjalne w misjach pokojowych i stabilizacyjnych", gen. bryg. Jerzy Gut przedstawił genezę powstania i tworzenia sił specjalnych, a także ich znaczenie i zadania w kontekście współczesnych zagrożeń.

Warsztat przeprowadzony przez płka Artura Strzeszka obejmował zagadnienia związane z pojęciem współczesnego patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia młodzieży szkolnej w duchu patriotycznych wartości.

Z kolei wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Artura Gruszczaka dotyczyło współczesnego pojmowania konfliktów zbrojnych i wojny w kontekście naukowym i dydaktycznym. Prelegenci zgodnie podkreślali znaczenie edukacji i wiedzy ogólnej w przygotowywaniu młodzieży do aktywności zawodowej, specjalistycznej, w tym związanej z bezpieczeństwem.

W trakcie wydarzenia dokonano widowiskowego, inscenizowanego ataku terrorystycznego na budynek szkoły. Celem akcji było zaprezentowanie procedur i zasad postępowania w trakcie zaistnienia tego typu zagrożeń.

To była tylko namiastka tego, co może się wydarzyć i jak się zachować w trakcie napadu terrorystycznego na placówkę oświatową.

Licencjonowany ratownik medyczny uświadomił nas natomiast jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Następnie specjalista od cyberprzestępczości przedstawił współczesne zagrożenia czyhające w sieci.

Tematyka konferencji:

1. Wojska specjalne w misjach pokojowych i stabilizacyjnych - gen. bryg. Jerzy Gut - Dowódca Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

2. Współczesna wojna - zagadnienia dydaktyki i badań - prof. dr hab. Artur Gruszczak - Uniwersytet Jagielloński

3. Nowoczesne metody kształcenia podmiotów specjalistycznych - st. bryg. dr inż. Marek Chmiel, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

4. Jak wykorzystać neurodydaktykę w edukacji dzieci i młodzieży? - prof. dr hab. Marek Walancik, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych

5. Wykorzystanie technologii multimedialnych w metodyce edukacji dla bezpieczeństwa - lekcja metodyczna pokaz - dr Danuta Morańska, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych

6. Warsztat: Cyberprzestrzeń jako obszar zagrożeń dla bezpieczeństwa - Instruktorzy i wykładowcy Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

7. Warsztat: Pierwsza pomoc we współczesnych zagrożeniach - Ratownik medyczny Michał Wieczorek

8. Warsztat: Zagrożenie ryzykowne i terrorystyczne w placówkach oświatowych - Instruktorzy i wykładowcy Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

9. Warsztat: Współcześni bohaterowie: weterani z Iraku i Afganistanu jak współcześnie uczyć o patriotyzmie - Instruktorzy i wykładowcy Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych